hourglass

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Topaircon  Airconditioning Apparatuur

   Garantieperiode

 

Airco's                                         Singlesplit en Multisplit                       2 jaar op onderdelen

Warmtepompen                                                                                      2 jaar op onderdelen

Warmtepompboilers Monobloc                                                              2 jaar op onderdelen

 

-     De garantieperiode gaat in op het moment van levering aan de Klant.

-     Garantie wordt enkel afgegeven aan de klant.

-     Garantie is enkel van toepassing op onderdelen.

-     De garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden.

-     De inbedrijfstelling (IBS) is aantoonbaar uitgevoerd door een F-gas gecertificeerd bedrijf.

Zoals opgenomen in de Europese F-gassenverordening is wettelijk afgesproken dat (multi)split airconditioning, warmtepompen systemen uitsluitend in bedrijf gesteld mogen worden door F-gassen gecertificeerde bedrijven.

Op verzoek dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden:

-     Aankoopfactuur van de betreffende apparatuur.

-     lnbedrijfsstellingsrapport.

-     Het serienummer

-     Bewijs van jaarlijks onderhoud.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien:

-     n van bovengenoemde documenten niet aangeleverd kan worden.

-     Er sprake is van gevolgschade voortvloeiend uit een extern defect niet zijnde topaircon apparatuur.

-     Defecten veroorzaakt zijn door vandalisme, weersomstandigheden, over/onderspanning en/of gebrek

-    aan onderhoud.

-     Het typeplaatje onherkenbaar is gemaakt en/of ontbreekt.

-     De apparatuur niet is toegepast in de door Topaircon voorgeschreven richtlijnen en configuraties.

Afhandeling

 

Voor iedere garantieaanvraag dien

Ontwikkeld door Topaircon
Topaircon © 2021 design Topaircon